Declarație de confidențialitate

 

1.                   Introducere

          Modificarile legislatiei Uniunii Europene privind protectia datelor personale apartinand persoanelor fizice si libera circulatie a acestor date ce se aplica din 25 mai 2018 – Regulamentul UE 2016/679, necesită actualizarea acordului dumneavoastra pentru a va contacta in continuare respectiv pentru a ne realiza obligațiile contractuale.

           Politica noastră privind protecția datelor personale guvernează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră.

           Puteți accesa Politica noastră privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal la www.carelivemed.ro.

           CareLiveMed SRL este un operator al datelor cu caracter personal pe care dumneavoastră (persoana vizată) ni le furnizați.

           Colectăm de la dumneavoastră următoarele tipuri de date personale:

·         Nume, prenume, adresă, e-mail, denumire societate, datele de identificare ale acesteia, adresă sediu social, cont bancar, număr de telefon.

·         Nu colectăm date sensibile (cum ar fi informaţiile asupra opiniilor politice, apartenenţa religioasă sau date legate de sănătate sau viaţa sexuală).

 

2.       De ce avem nevoie de datele Dumneavoastră

 

             Scopul pentru care CareLiveMed SRL colectează datele dumneavoastră cu caracter personal precum și datele de contact ale societății dumneavoastră este pentru a-şi respecta obligațiile contractuale încheiate cu dumneavoastră, de a-și desfăşura activitatea conform obiectului de activitate, pentru a vă informa şi a vă pune la dispoziţie serviciile de care are nevoie de la societatea dumneavoastră.

 

3.        Ce facem cu datele Dumneavoastră

              Datele mai sus prezentate sunt prelucrate de CareLiveMed SRL în România. Stocarea datelor dumneavoastră are loc la sediul social al Societăţii.

              Nici un alt furnizor, terță parte, nu are acces la datele dumneavoastră., cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de lege.

              Persoanele care pot avea acces la datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt angajatii Societăţii noastre, în măsura exercitarii atribuțiilor de serviciu și Autoritatățile competente.

              CareLiveMed SRL, în anumite cazuri, cu acordul prealabil expres al dumneavoastră pentru fiecare caz în parte, poate transmite informatiile personale catre terte părţi.

               În cazul in care se consideră necesară transmiterea datelor dumneavoastră către o terţă parte, veţi fi informat în prealabil, şi veţi avea posibilitatea de a va exprima acordul/dezacordul.

 

   4.          Cât timp păstrăm datele Dumneavoastră 

                Durata stocării datelor cu caracter personal: până la retragerea acordului sau în măsura exercitarii scopului colectarii datelor, dar nu mai mult de 5 ani în conformitate cu Politica de păstrare a datelor, cu exceptia obligațiilor legale privind arhivarea documentelor (ex. Arhiva contabilă).            După această perioadă, datele dvs. personale vor fi distruse ireversibil. Toate datele personale deținute de noi pentru notificările de marketing vor fi păstrate de noi până în momentul în care ne veți anunța că nu mai doriți să primiți aceste informații.  

      5.         Care sunt drepturile Dumneavoastră?            

                 În cazul în care considerați că datele personale pe care le deținem sunt incorecte sau incomplete, aveți posibilitatea de a solicita să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să le ștergeți.

                 Contactați-ne prin la adresa de e-mail office@carelivemed.ro , prin Formularul de solicitare a accesului la date sau, în scris, la adresa Municipiul Giurgiu , Strada 1 Decembrie 1918 , Bloc 60 Vamă , parter.

                 Responsabilul nostru va examina plângerea dumneavoastră și va colabora pentru a rezolva problema.            Dacă tot credeți că datele dvs. personale nu au fost tratate corespunzător conform legii, puteți contacta ANSPDCP, la adresa www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la acestea.