POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Scopul fundamental al CareLiveMed Dr. Saptefrati Vlad este oferirea de servicii medicale de cea mai înaltă calitate pentru soluţionarea problemelor specifice de sănătate ale pacienţilor  noştri, contribuind în acelaşi timp la ameliorarea stării sănătăţii populaţiei din segmentul deservit.

Aceste scopuri vor fi realizate prin realizarea unei politici de inovaţii şi analiză comparativă a celor mai bune practici din domeniu pentru a menţine permanent un nivel înalt de excelenţă la nivelul întregii companii.

Dorim să devenim una din instituţiile prestigioase în domeniul ocrotirii sănătăţii prin investirea în aşa valori precum personal calificat, tehnici medicale profesioniste şi tehnologii moderne.

În activitatea sa managementul companiei va urmări:
• Asigurarea instruirii tuturor angaja
ţilor privind funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii şi asigurarea abilităţilor şi cunoştinţelor necesare pentru desfăşurarea obligaţiunilor de serviciu funcţionale într-o manieră competentă necesară asigurării nivelului înalt de calitate a serviciilor noastre;
• Furnizarea de resurse financiare
şi de personal pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii şi a nivelului de calitate înalt al serviciilor noastre;
• Reac
ţia la orice menţiune a clienţilor privind calitatea inadecvată a serviciilor noastre într-un mod care reflectă angajamentul managementului companiei;
• Men
ţinerea unui mediu de lucru creativ şi echitabil care susţine, promovează şi remunerează noile idei, inovaţiile şi munca asiduă;
• Realizarea obiectivelor corporative
şi indicatorilor de performanţă stabilite în programul de activitate ale companiei.

CareLiveMed Dr. Saptefrati Vlad va dezvolta şi îmbunătăţi continuu Sistemul de Management al Calităţii, performanţele comparative faţă de alte companii din domeniu, o comunicare deschisă cu clienţii săi şi un angajament pentru susţinerea şi implicarea angajaţilor în asigurarea calităţii.

CareLiveMed Dr. Saptefrati Vlad  va dezvolta şi menţine programe de instruire pentru dezvoltarea abilităţilor personalului. Va fi promovată dezvoltarea profesională şi diseminarea cunoştinţelor şi abilităţilor întru dezvoltarea aptitudinilor tehnice şi profesionale.

Fiecare subdiviziune structurală a CareLiveMed Dr. Saptefrati Vlad joacă un rol important în menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii şi documentaţiei acestuia. Managementul este responsabil pentru asigurarea conformării activităţii companiei Sistemului de Management al Calităţii şi recunoaşterea impactului îmbunătăţirii calităţii.

CareLiveMed Dr. Saptefrati Vlad va disemina practicile sale de îmbunătăţire a proceselor clienţilor şi furnizorilor săi pentru a contribui la dezvoltarea calităţii pe întregul lanţ valoric.

Dr. Saptefrati Vlad